Projectverbeteringen CASES

Een greep uit de afgelopen jaren

Transitie DWT Groep projectorganisatie

Uitdaging: Hoe maak je de projectenorganisatie professioneler van het gaafste bedrijf van Zeeland? Zowel op project- en risicobeheersing, financiën, besluitvormings- en werkprocessen als op vakmanschap en bepaalde gedragspatronen intern en richting klant/opdrachtgevers.

Aanpak: Een agile aanpak waarin een gecommitteerd vormingsteam uit de eigen organisatie elke 4 weken resultaten oplevert op 6 belangrijke bouwstenen. Mooie samenwerking tussen Ed en Marco de Boer als begeleiders.

Effecten: “We zitten midden in de transitie. Elke 4 weken zien we resultaten die waarde leveren aan ons bedrijf. Het mooie is dat onze medewerkers zelf werken aan deze transitie.”

“Bij CJG staat projectmatig werken op de kaart”

Uitdaging: Projecten werden naast het normale werk gedaan. Resultaten waren niet altijd even helder of wijzigden. Uitloop van projecten.

Aanpak: Trainen van projectleiders op de praktische kant van PRINCE2. Ontwikkelen van een praktische werkwijze ‘Projectmatig werken’ met daarin Projecten A-B-C, projectplan en praktische tips. Uitrollen van de werkwijze. Trainen van projectmedewerkers.

Effecten: “De werkwijze is goed ingebed in onze organisatie. We hebben al enorm veel gewonnen. Projectopdrachten worden steeds beter afgebakend en er wordt besloten over het opstarten van een project op basis van business cases. Doorlooptijd en ureninzet is veel beter inzichtelijk, waardoor er beter gestuurd kan worden op het succesvol afronden van een project binnen de daarvoor gestelde kaders. Bedankt Ed!”

"Efficiënter en rendabeler met een nieuw Mercon projectproces."

Uitdaging: Invoeren van het nieuwe projectproces voor de renovatie en nieuwbouw van opslagtanks bij o.a. Shell Pernis. Doel: efficiency verbetering, communicatieverbetering, rolduidelijkheid en rendabeler maken van de projecten.

Aanpak: Trainen van projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders en management op het nieuwe proces. On-the-job coaching van projectleiders, doorvoeren projectverbeteringen, efficiency metingen.

Effecten: “Door het toepassen van het nieuwe proces hebben we meer overzicht over de continue stroom van te onderhouden tanks. Hierdoor werken we efficiënter, hebben we meer/minderwerk beter onder controle en is de relatie met de klant verbeterd. Door het verbeterbord voeren we steeds meer verbeterpunten door. Nu nog verder toepassen op de sites van andere klanten!”

"Uniforme aanpak van projecten zorgt voor meer samenwerking en beheersing."

Uitdaging: Behoefte aan uniformiteit, dezelfde taal en beheersbaarheid in projecten.

Aanpak: Samen met een dwarsdoorsnede van het personeel een uniforme werkwijze ontwikkeld ‘Zo doen wij projecten!’. Training van opdrachtgevers, projectleiders en projectmedewerkers. Begeleiding van nieuwe projecten.

Effecten: “Het nieuwe werkproces zorgt voor betere afstemming, overzicht en plezierige samenwerking. Medewerkers spreken dezelfde taal. e passen het toe op ICT, facilitaire en onderwijsprojecten. We hebben steeds beter overzicht en starten projecten alleen op als ze iets toevoegen aan waar MBO Utrecht voor staat!”

© 2020 est09
Privacy verklaring